Disclaimer

Deze website (etos-monique.nl) is in opdracht van Etos Monique tot stand gekomen. Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Etos Monique kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze website.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van de site etos-monique.nl mag zonder schriftelijke toestemming van Etos Monique worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via de site etos-monique.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Etos Monique kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.